Återbetalning med värmepump

När det gäller återbetalningen, så påverkas denna faktor av värmepumparnas investeringskostnad och vilken besparing du kan göra. Då vi redan har nämnt att investeringskostnader och besparing skiljer sig mycket beroende på förutsättningar och värmepump, innebär det naturligtvis också att investeringens återbetalningstid kan variera.

Återbetalningstid med olika värmepumpar

Att värmepumpen återbetalar sig, innebär att besparingen du gör, tillslut blir större än det initiala priset eller den så kallade investeringskostnaden. Om du inte hade installerat en värmepump, hade du fått fortsätta betala mer för uppvärmningen, men nu när du har installerat en värmepump minskar dina omkostnader.

I tabellen visas hur lång tid det tar för olika värmepumpar att återbetala sig:

Återbetalningstid
Luft/luft Ca 2-3 år
Luft/vatten Ca 5 år
Frånluft Ca 6-7 år
Bergvärme Ca 10 år
Mark-/jordvärme Ca 7-10 år
Sjövärme Ca 7-10 år

Diagrammet nedan illustrerar återbetalningstiden med olika värmepumpar:

Diagram över värmepumpars återbetalningstid
Diagrammet visar en ungefärlig återbetalningstid du kan förvänta dig med olika värmepumpar. Tänk på att göra uträkningar med dina förutsättningar.

Luft/luftvärmepumpars återbetalning

En luft/luftvärmepump är billig att installera och med en återbetalningstid på ca 2-3 år utgör den ett säkert alternativ. Många kan inte avvara en stor mängd pengar för att göra en stor investering, som kanske inte återbetalar sig förrän efter 5-10 år och då är luft/luftvärmepumpen ett bra alternativ.

Luft/vattenvärmepumpars återbetalning

En luft/vattenvärmepump brukar återbetala sig på ca 5 år i och med att den har en hög besparing samtidigt som den är billig att installera. Om du har ett vattenburet värmesystem och vill utnyttja detta i kombination med en värmepump är luft/vatten vanligen den värmepump som har kortast återbetalningstid.

Frånluftsvärmepumpars återbetalning

En frånluftsvärmepump brukar återbetala sig på ca 6-7 år, beroende på investeringens storlek och vilken besparing du lyckas åstadkomma.

Bergvärmepumpars återbetalning

Det dröjer ofta innan bergvärme återbetalar sig i och med att det är så pass dyrt att installera. Räkna med att det tar ca 10 år. Mark eller sjövärme har oftast en något kortare återbetalningstid, då installationen vanligen blir billigare. Samtidigt är det många som saknar förutsättningarna för markvärme och sjövärme.