Besparing med värmepump

Den vanligaste anledningen till att man installerar en värmepump är att man vill spara pengar på sin uppvärmning. Värmepumpen minskar dina omkostnader för uppvärmning och tappvarmvatten, med undantag för luft/luftvärmepumpen som inte hjälper till med tappvarmvattnet.

I och med besparingen kommer värmepumpen med största sannolikhet även att återbetala sig och därmed kommer du att spara mer pengar i längden, än vad du från början betalade som investeringskostnad (priset för värmepump och installation).

Besparing med olika värmepumpar

I tabellen får du uppgifter om vad de olika sorternas värmepumpar brukar ge för besparing. Därefter följer en mer ingående beskrivning av hur mycket du kan spara med de olika värmepumparna, och vad som påverkar besparingen.

Besparing
Luft/luft Ca 30-55 %
Luft/vatten Ca 40-65 %
Frånluft Ca 25-50 %
Bergvärme Ca 40-70 %
Mark-/jordvärme Ca 40-70 %
Sjövärme Ca 40-70 %

Siffrorna är uppskattningar, då besparingen skiljer sig mycket beroende på förutsättningarna i ditt hem, och vilken värmepump (modell, kapacitet m.m.) du väljer att installera. Det är därför klokt att göra en beräkning utifrån ditt hus förutsättningar, så att du får en rimlig uppskattning på hur mycket du kan spara.

Möjlig besparing

Besparingsmöjligheten skiljer sig lite mellan de olika värmepumparna. Det är också olika när de passar, eftersom de olika värmepumparna kräver olika förutsättningar. Värmepumparna med en högre besparing är också generellt betydligt dyrare i att installera och ger initialt ett högre pris.

Diagrammet till höger visar hur mycket du kan spara på uppvärmningskostnaderna med olika värmepumpar. För varje värmepump visas ett minimum och maximumvärde, för hur mycket du kan spara. Tårtbiten med min-värdet visar alltså den minsta besparingen (ungefärligt värde), och de blå tårtbitarna visar tillsammans maxvärdet (ungefärligt värde).

diagram-besparing

För luft/luftvärmepumpar räknas besparingen på uppvärmningskostnaderna och för de övriga värmepumparna både på uppvärmning och produktion av tappvarmvatten. Det innebär att de kan ge en större besparing sett i kronor, även om procentsatsen blir mindre i diagrammen.

Luft/luftvärmepumpar besparing

En luft/luftvärmepump passar i princip var som helst och är ett lämpligt alternativ för dig som vill generera en relativt stor besparing på uppvärmningen mot en billig penning. En luft/luftvärmepump brukar ge en besparing på ca 30-55 %.

Luft/vattenvärmepumpar besparing

I och med att en luft/vattenvärmepump sprider värmen via vatten, är den också effektivare. Effektivitet innebär i sammanhanget en större besparing. Besparingen med en luft/vatten ligger vanligen mellan 40 och 65 %. Luft-vattenvärmepump sparar pengar på både uppvärmning av huset och tappvarmvattnet.

Luft/vattenvärmepumparna har blivit allt bättre, de senaste åren och genererar allt större besparing. Förbättringarna som har skett beror mycket på att de om utvecklar värmepumpar har undersökt mer noggrant vilka förutsättningar vi har i Norden och anpassat värmepumparna bättre efter detta, så att man kan spara mer i vårt på vintern både kalla och tidvis mycket fuktiga klimat.

Frånluftsvärmepumpar besparing

Frånluftsvärmepumpar har länge varit vanliga i Sverige och genererar en helt okej besparing på ca 25-50 %. Då husen byggdes tätare och tätare upptäckte man till slut att det fanns ett stort behov av ventilation. Samtidigt ville man spara den värme som man isolerat in i huset och frånluftsvärmepumparna blev då ett bra alternativ. Värmekällan är dock begränsad till värmen i den inneluft som finns, vilket begränsar besparingsmöjligheten.

Bergvärmepumpar besparing

Bergvärme genererar vanligen den största besparingen av värmepumparna. Många stirrar sig blinda på de imponerande besparingssiffrorna och glömmer att bergvärmepumpar är dyra att installera. Det initiala priset du betalar är högre än för de andra värmepumparna.

Besparingen brukar ligga mellan 40 och 70 % och det är inte långt över luft/vattenvärmepumpen, som är betydligt billigare att installera. Bergvärme sparar pengar både på uppvärmning och tappvarmvatten.

Gå vidare till återbetalning med värmepump