Kostnad för värmepump

Kostnad för värmepumpar är alltid en viktig fråga, för dig som funderar på att köpa en värmepump. Det är därför vi driver den här specialiserade sajten – för att ge dig information om värmepumpspriser och vad det är som är kostar. Här går vi igenom kostnader för att köpa en värmepump och få den installera. Det rör sig alltså om de initiala utgifterna, som vanligen kallas investeringskostnad.

Investeringskostnad för olika värmepumpar

I tabellen nedan visas vad de olika värmepumparna brukar kosta. Dels anges kostnad för själva värmepumpen och dels kostnad för installation. Tillsammans utgör de båda utgifterna en investeringskostnad, som ligger till grund för uträkning av återbetalningstid för din värmepump.

Kostnad värmepump Kostnad installation Investeringskostnad
Luft/luft 10 000 – 20 000 kr Ca 5 500 kr Ca 15 000 – 25 000 kr
Luft/vatten 25 000 – 75 000 kr Ca 25 000 kr Ca 50 000 – 100 000 kr
Frånluft 30 000 – 80 000 kr Ca 10 000 kr Ca 40 000 – 90 000 kr
Bergvärme 50 000 – 100 000 kr Ca 50 000 kr Ca 90 000 – 150 000 kr
Markvärme 50 000 – 100 000 kr Ca 30 000 kr Ca 80 000 – 120 000 kr
Sjövärme 50 000 – 100 000 kr Ca 30 000 kr Ca 80 000 – 120 000 kr

I diagrammet nedan visas den sammanlagda investeringskostnaden, du måste räkna med om du vill köpa en värmepump:

Diagram investeringskostnad för värmepumpar

För varje värmepump visas ett prisintervall för investeringskostnad. 

Om priserna

Priserna ovan är uppskattningar och som synes varierar priserna på värmepumpar en hel del i inköp. Kostnaden varierar framför allt med kapacitet, modell och märke, men olika återförsäljare tar också ut olika priser. Vanligen betalar du ett billigare pris, om du köper din värmepump på Internet.

Installationskostnad för värmepumpar

Installationskostnaderna som anges ovan är innan ROT-avdraget. I installationskostnaden ingår även materialkostnader och du kan inte göra ROT-avdrag på den delen av priset. För arbetskostnaden, som utgör större delen av installationskostnaden, kan du däremot göra ROT-avdrag och därmed minska den delen av kostnaden till hälften.

Installationskostnaderna varierar visserligen mellan olika installatörer, men här varierar utgiften också mycket beroende på förutsättningarna i ditt hem. Många gånger finns det olika tillval, som kan göra värmepumpen mer effektiv, och tillval ökar naturligtvis på kostnaden för installation. Andra saker som kan påverkar vad du får betala för  installationspris är:

  • Längre rördragning än standard
  • Håltagning i hårdare material som sten eller betong
  • Hur djupt man borrar (bergvärme)
  • Nedmontering av tidigare värmesystem/bortforsling
  • Hur långt installatören måste resa

Luft/luftvärmepumpars kostnader

Luft/luftvärmepumpar kostar vanligen mellan 10 000 kronor och 20 000 kronor i inköp. Räkna med att du kan köpa en bra värmepump hos en konkurrenskraftig återförsäljare för runt 15 000 kronor.

Installationen kostar sedan runt 5 500 kronor och med ROT-avdrag kan du vanligen få en slutsumma på under 3 000 kronor. Installationerna för luft/luft säljs vanligen som standardinstallationer, då det vanligen inte behövs mer än vanlig standard, men du kan få betala en lite större avgift om det exempelvis skall göras hål i betongvägg.

Luft/vattenvärmepumpars kostnader

Luft/vattenvärmepumparna varierar mycket i kostnad. Du kan kanske köpa en riktigt billig värmepump för runt 25 000 kronor, men det kan vara idé att gå upp i pris, för att få en värmepump med högre kapacitet och därmed även en större besparing. Dyrare luft/vattenvärmepumpar kostar uppåt 75 000 kronor eller mer, mycket beroende på återförsäljare. Exakt vad du behöver beror på förutsättningarna i ditt hem och hur stor investering du är beredd att göra.

Installationen för luft/vatten brukar kosta runt 25 000 kronor, men här är det vanligare med olika förutsättningar, vilket påverkar priset. Det kan exempelvis behövas lite olika tillbehör, för att luft-vattenvärmepumpen ska kunna optimeras efter förutsättningarna i ditt hem.

Luft/vattenvärmepump kan ibland kopplas på din befintliga varmvattenberedare, men ibland säljs kompletta system. Detta kan vara bra att ha i åtanke då du köper en luft/vatten, så du kan välja det alternativ som passar dig bättre.

Frånluftvärmepumpars kostnader

När det gäller frånluftsvärmepumpar är det främst själva värmepumpen som varierar i inköpspris. Det finns enklare och billigare modeller, som kostar runt 30 000, men också mer effektiva avancerade frånluftsvärmepumpar, som kostar runt 80 000 kr. Här handlar mycket om vilken kapacitet du är villig att betala för. Högre kapacitet kostar lite mer, men genererar vanligen en bättre besparing.

Frånluftsvärmepumpar säljs ofta inklusive installation, men om installationen säljs separat brukar den kosta runt 10 000 kronor.

Bergvärmevärmepumpars kostnader

Bergvärme är klart dyrast av värmepumparna. Själva pumpen kostar ofta mellan 50 000 och 100 000 kronor i inköp. Avgörande för omkostnaden är vilken kapacitet du vill ha, för kapacitet kostar, men det är också skillnad mellan olika märken, modeller och återförsäljare.

Installationen är det som särskilt gör att bergvärme avviker. I och med att man måste borra ett djupt hål i berggrunden får du ofta betala betydligt mer för installationen. Installationen brukar ligga på uppåt 50 000 kronor. Siffran varierar främst med hur djupt man behöver borra. Man måste borra djupare om det är längre ner till berggrunden under markytan, vilket ökar kostnaden.

Mark-/jordvärme och sjövärme är något billigare att installera än bergvärme och kostar runt 30 000 kronor.

Gå vidare till hur mycket du kan spara med värmepumpen