Olika värmepumpar – vad kostar de?

Det finns en rad olika värmepumpar. Det som skiljer dem åt är deras energikälla ,men de har också olika sätt att sprida värmen i huset. Dessa skillnader innebär också skillnader i pris och besparingsmöjligheter med olika värmepumpar. Här går vi igenom värmepumparna var för sig. Vad kostar de olika värmepumparna? Vad ingår i priserna? Vad skiljer de olika värmepumparna åt? Hur stor blir besparingen med de olika värmepumparna? Hur lång blir återbetalningstiden för de olika sorterna?

Luft/luftvärmepumpar – pris, besparing & återbetalning

Luft/luft är den enklaste och billigaste värmepumpen. Luft/luftvärmepumpar hämtar värme från utomhusluften och sprider luften inomhus via luften. Den är enklare i och med att den, till skillnad från alla de övriga värmepumparna, sprider värmen via luften och därmed inte kräver ett vattenburet värmesystem. Luft/luft värmepumparna är mycket vanliga i Sverige.

En luft-luftvärmepump kostar ca 15000-20000 kronorLuft/luftvärmepumpar passar då:

 • Vattenburet värmesystem saknas
 • Planlösningen är relativt öppen
 • Det behövs underhållsvärme på vintern

Ett par fördelar med luft/luftvärmepumparna är också att man kan använda dem till luftkonditionering på sommaren och att de renar inomhusluften från bakterier, virus, damm, pollen och andra allergener. Dessa två funktioner får man inte med de övriga värmepumparna, utan extra tillbehör, som kostar mer. Med luft-luftvärmepumpen ingår det.

Luft/luftvärmepumpar kostar betydligt mindre än de andra värmepumparna och återbetalar sig snart. Priset är mycket lägre för både själva luft/luftvärmepumpen och installationen.

Pris Besparing Återbetalning
Ca 15 000-20 000 kronor Ca 30-55 % Ca 2-3 år

Luft/vattenvärmepumpar – pris, besparing & återbetalning

En luft-vattenvärmepump kostar ca 50000-100000 kronorLuft/vattenvärmepumpar hämtar också sin värme från utomhusluften, men sprider den till skillnad från luft-luftvärmepumparna, via ett vattenburet värmesystem. Värmen från luft/vattenvärmepumpar kan användas till att värma vatten till golvvärme, element och kranvatten.

Luft/vattenvärmepumpar passar då:

 • Det finns ett vattenburet värmesystem
 • Bergvärme inte kan installeras, eller anses vara en för olönsam investering

Luft/vatten är vanligen en säker investering, då besparingen är hög, samtidigt som investeringskostnaden är ganska låg. Både värmepump och installation kostar förhållandevis lite jämfört med de andra värmepumparna som ger värme till vattenburna uppvärmningssystem. När en luft/vatten har återbetalat sig, kan du spara en stor summa pengar varje månad.

Pris Besparing Återbetalning
Ca 50 000 – 100 000 Ca 40–65 % Ca 5 år

Frånluftsvärmepumpar – pris, besparing & återbetalning

En frånluftsvärmepump kostar ca 40000-90000 kronor.Frånluftsvärmepumpar hämtar sin värme från ventilationsluften. Detta är en mycket lämplig värmekälla, då denna luft redan är uppvärmd. Istället för att ventilera ut varm luft, tar frånluftsvärmepumpen tillvara på värmen i luften och ventilerar ut kall luft. Värmen används till att värma vatten.

Frånluftsvärmepumpar passar när:

 • Det finns ett mekaniskt fläktsystem
 • Det finns ett vattenburet värmesystem
 • Huset behöver ventileras

En nackdel med frånluftsvärmepumparna är att deras energikälla är begränsad. Den kan bara hämta värme från ventilationsluften och sådan finns bara i en viss mängd. I och med detta blir även besparingen mer begränsad. kostar Prismässigt kostar frånluftsvärmepumparna  i paritet med luft/vattenvärmepumparna, men sparar inte lika mycket pengar. 

Pris Besparing Återbetalning
Ca 40 000 – 90 000 Ca 25-50 % Ca 6-7 år

Bergvärmepumpar – pris, besparing & återbetalning

En bergvärmepump kostar ca 90000-150000 kronor.Bergvärmepumpar är mycket vanligt i Sverige och därför finns även mycket kunskap om installation och bergvärmepumpar. Bergvärmepumpar kan då kännas som ett tryggt val.

Bergvärmepumpar hämtar sin värme i berggrunden. Man borrar ett djupt borrhål (vanligen 100-200 meter) och för ner kollektorslangar i detta. Kollektorslangarna hämtar upp värmen som finns i berggrunden och värmen komprimeras sedan i bergvärmepumpen används till att värma vatten.

Bergvärmepump är ett alternativ då:

 • Huset har ett vattenburet värmesystem
 • Berggrunden ligger nära markytan
 • Man har råd med en större investering
 • Man har tillstånd från kommunen att borra

De andra värmepumparna börjar knappa in på bergvärmen när det gäller besparing och är samtidigt billigare att installera och har en kortare återbetalningstid. Bergvärmepumpen har det högsta priset och sparar mest, men det tar många år innan bergvärmen dyra inköpspris har återbetalats.

Pris Besparing Återbetalning
Ca 90 000 – 150 000 Ca 40 – 70 % Ca 10 år

Ytjord-/jordvärme och sjövärme – pris, besparing & återbetalning

Ytjordvärme och sjövärme är på sätt och vis undergrupper till bergvärmen, då de använder samma värmepumpar. Skillnaden är var man lägger kollektorslangarna som hämtar upp värme. Istället för att föra ner slangarna i ett borrhål i marken, sänker man ner dem på en sjöbotten, eller gräver ner dem i marken.Ibland används markvärmepumpar som ett samlingsord för alla de olika typerna av värmepumparna som hämtar värme från marken.

Generellt sätt kostar ytjordvärme och sjövärme något mindre att installera än bergvärme, men det är ovanligt att man har de förutsättningar som krävs. Vid sjövärme kan man också få problem med tillstånd från kommunen, då sjövärme har en negativ påverkan på sjöars ekosystem.

Sjövärmepump eller markvärmepump kan vara ett alternativ då:

  • Huset har ett vattenburet värmesystem
  • Man har möjlighet att gräva upp ett större markområde (markvärme)
  • Man har tillgång till sjö och tillstånd att använda sjön till sjövärme